ทำไมต้อง...Learning By Doing

แนวความคิดและที่มาของการเรียนรู้ Learning by doing ผลที่ได้รับเมื่อเรียนรู้แบบ Learning by doing การสร้างองค์ประกอบในการจัดการเรีนรู้ และการลงมือจัดกิจกรรม

เรียนรู้เรื่อง รู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ Learning By Doing ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนวความคิดและที่มาของการเรียนรู้ Learning by doing ผลที่ได้รับเมื่อเรียนรู้แบบ Learning by doing การสร้างองค์ประกอบในการจัดการเรีนรู้ และการลงมือจัดกิจกรรม Learning by doing

Learning Outcomes

รู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ Learning By Doing

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ Learning By Doing

การสร้างองค์ประกอบการเรียนรู้ Learning By Doing

การจัดกรรมเรียนรู้ Learning By Doing

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ Learning By Doing

รู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ Learning By Doing

ประโยชน์ของ  Learning By Doing

ประโยชน์ของ Learning By Doing

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประโยชน์ของ Learning By Doing
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  Learning By Doing

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ Learning By Doing

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ Learning by doing

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ Learning by doing