โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2

41 results for "โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง TSQP 2"

Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
06:00

Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

108 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - สรุปพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู
Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
03:30

Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

622 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - สรุปแนวคิดในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้
04:11

Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้

190 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้
Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
01:04:42

Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

17 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)
42:39

Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)

23 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 6 - แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Teaching From Home)
Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
53:48

Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

51 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 3 - นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
08:37

การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

443 views • 2 ปีที่แล้ว
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
05:36

Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด

51 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)
10:17

Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)

304 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)
11:26

Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)

148 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
11:26

Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

118 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
05:48

Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

52 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Module 2 - Makerspace in Action
09:19

Module 2 - Makerspace in Action

50 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 2 - Makerspace in Action
Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
04:54

Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

55 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
04:23

Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

27 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
10:30

Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

273 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน