Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในโรงเรียน จึงหาแนวคิดในการจัดการขยะแบบยั่งยืน ได้สร้างนวัตกรรมมาจัดการกับขยะ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ถังขยะอัจฉริยะ ฐานที่ 2 กระถางจากใบไม้ ฐานที่ 3 กระดาษสาจากขยะประเภทกระดาษ และฐานที่ 4 ปุ๋ยหมัก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related courses

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศต ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนแห่งอนาคต
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
2376 ผู้เรียน

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
5282 ผู้เรียน

Related articles

ต้าน Covid19 ด้วยพลังการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์

ต้าน Covid19 ด้วยพลังการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ในประเทศของเรา ทำเอาสิ่งต่าง ๆ ต้องหยุดกันไปหมด ทั้งผู้ที่ทำงานก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การทำงานเป็นแบบ Work From Home รวมไปถึงต้องหยุดการไปโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จากปรากฎการณ์นี้ทำให้ทั่วโลกได้ปรับเป ...

474 views 03.04.20
พร้อมแค่ไหนกับการเรียนออนไลน์ของลูก

พร้อมแค่ไหนกับการเรียนออนไลน์ของลูก

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์​พลิกผันแบบไม่ทันตั้งรับจากการแพร่ระบาด​ของไวรัส​โคโรน่า​ในขณะนี้​ เด็กๆ​ ได้รับผลกระทบอย่างจัง​ โรงเรียนปิด​ ออกจากบ้านไปไหนไม่ได้​ กิจกรรม​ที่ควรมีในช่วงปิดเทอม​ แคมป์​ต่างๆ​ ออกไปเที่ยวต่างจังหวัด​ ต่างประเทศ​ถูกงด ...

657 views 29.04.20
การเรียนแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เราควรรู้

การเรียนแบบออนไลน์ในปัจจุบันที่เราควรรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

เรียกได้ว่าช่วงโควิด-19 นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่าง ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงการเรียนการสอนด้วย ซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบบางคนก็เรียกได้ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียว แต่ที่น่าสนใจก็คือ การศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปเลยก็ว่าได้ ...

862 views 05.05.20