Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในโรงเรียน จึงหาแนวคิดในการจัดการขยะแบบยั่งยืน ได้สร้างนวัตกรรมมาจัดการกับขยะ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ถังขยะอัจฉริยะ ฐานที่ 2 กระถางจากใบไม้ ฐานที่ 3 กระดาษสาจากขยะประเภทกระดาษ และฐานที่ 4 ปุ๋ยหมัก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

4 นวัตกรรมของบ้านปลาดาวช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

4 เครื่องมือง่ายๆ สไตล์บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
7 ผู้เรียน

แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการจัดเก็บผลงานนักเรียนในรูปแบบดิจิทัล ที่ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน บูรณาการ
แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

แนะนำ 3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
174 ผู้เรียน

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Teen tool • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การสอนในห้องเรียนยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สามารถเห็นภ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชัน
AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
268 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish : EDU TALK : ทำไมต้อง Coding

Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish : EDU TALK : ทำไมต้อง Coding

Starfish Academy
Starfish Academy

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินคำว่า Coding กันใช่ไหมคะ แต่ถ้าถามว่า Coding คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับเด็กๆ ในยุคนี้ ในบทความนี้มีคำตอบค่ะ ซึ่งเราสรุปมาจากการพูดคุยกันในกิจกรรม Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish หัวข้อ EDU TALK : ทำไม ...

604 views 25.06.21
Starfish Talk คุยสบายๆ สไตล์ Starfish : EDU TALK : ทำไมต้อง Coding
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

การเรียนการสอนแบบ Remote Learning

Starfish Academy
Starfish Academy

สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ทำให้ทุกคนมีการรณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้าน ลดการเดินทางและการพบปะกัน ซึ่งหลายคนก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทั้งพนักงานออฟฟิศ ห้างร้านต่างๆ สถานที่บันเทิง บางที่ก็ปิดชั่วขณะ แต่บางที่ก็ได้มีการจัดให้พนักงานได้ work from home กั ...

1318 views 04.01.21
การเรียนการสอนแบบ Remote Learning
AR กับการศึกษายุคใหม่

AR กับการศึกษายุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวแปรที่ช่วยให้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ โลกที่ดึงพื้นที่ที่อยู่สุดขอบฟ้ามาอยู่ตรงหน้าได้ในชั่วพริบตา AR จึงเป็นเทคโนโลยีที่แห่งโลกจินตนาการที่จะนำพาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน และนอกจ ...

1257 views 26.01.21
AR กับการศึกษายุคใหม่