กิจกรรมที่ทำให้คุณได้รู้จักตัวของคุณเองมากขึ้น และเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ครูแข ไพ่เม่นน้อยเพื่อการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น และ ไพ่ไขชีวิต ไขปริศนาของชีวิต
พี่ดิว การ์ด Point of You เพื่อเป้าหมายของชีวิต