รู้ทัน 3 เหตุผลของการตั้งเป้าหมายที่ไม่สำเร็จและวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดี

Starfish Labz
Starfish Labz 513 views • 1 เดือนที่แล้ว
รู้ทัน 3 เหตุผลของการตั้งเป้าหมายที่ไม่สำเร็จและวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดี

อย่างที่รู้กันว่าการตั้งเป้าหมายนั้นใครก็ทำได้แต่การยึดมั่นในการทำเป้าหมายให้สำเร็จนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดในบทความนี้จะชวนทุกคนมารู้ทันเหตุผล 3 ข้อว่าทำไมเราถึงไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ รวมถึงบอกวิธีการที่จะทำให้เราเอาชนะปัญหานี้ได้ 

เหตุผลที่ 1 คือ เราตั้งเป้าหมายโดยที่เราไม่ย่อยเป้าหมายนั้นให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา อย่างที่ Desmond Tutu เคยกล่าวไว้ว่า “มีทางเดียวที่จะกินช้างได้ทั้งตัว คือ กินทีละคำ” เราต่างต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเหมือนกับช้างแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งเป้าหมายก็คือการรับรู้ของเราต่อเป้าหมายนั้น มนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ แต่ต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการลงมือทำด้วย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดเป้าหมายตามหลักการ SMART Goal โดยมีการระบุความเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้และต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เมื่อมีหลักหรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะเห็นเส้นทางที่จะเดินหน้าต่อไปได้ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนที่ 2 : แตกย่อยเป้าหมายออกมาให้เป็น “การกระทำ” ที่จับต้องได้ และระบุออกมาว่าเป็นรายเดือน รายปี หรือรายสัปดาห์ เช่น คุณครูมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลา 6 เดือน คุณครูอาจจะแบ่งงานออกเป็น 3 เดือนแรกและ 3 เดือนหลัง และจัดทำแผนรายเดือนว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เสร็จบรรลุผล ขั้นตอนที่ 3: ปรับเปลี่ยนนิสัยให้มีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้น 

เหตุผลที่ 2 คือ เราไม่ติดตามเป้าหมายที่เราทำอย่างที่เหตุผลแรกบอกว่าการตั้งเป้าหมายจะต้องมีการวัดผลได้เพราะการติดตามนั้นจะทำให้เราเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ดังนั้น หากเราไม่สามารถติดตามเป้าหมายของเราได้ นั่นอาจแปลได้ว่าเป้าหมายของเรายังไม่สามารถวัดผลได้ หรือยังไม่ชัดเจนพอ มีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่มีการบันทึกการติดตามความก้าวหน้าจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ยกตัวอย่างการติดตามเป้าหมาย เช่น เราต้องการลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโลในเวลา 1 เดือน และเราได้กำหนดเป้าหมายย่อยว่า ใน 1 สัปดาห์ เราสามารถลดน้ำหนักได้กี่กิโล เมื่อเราเห็นตัวเลขของน้ำหนักที่ลดลง เราก็จะมีกำลังใจในการลดน้ำหนักให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 

เหตุผลที่ 3 คือ เราไม่ได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ดี เช่น เคยรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ไม่บรรลุเป้าหมายไหม ? นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังไปผิดทางนอกจากการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal แล้วยังมีกลยุทธ์แบบ G’SOT ที่จะช่วยให้เรามีทิศทางมากขึ้น G - Goal (เป้าหมาย) คือ ผลลัพธ์ที่เราอยากมองเห็นแบบกว้างๆ S - Strategy (กลยุทธ์) คือ กลยุทธ์แนวทางพื้นฐานที่เราจะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย O - Objective (วัตถุประสงค์) คือ ขั้นตอนพื้นฐานที่เราดำเนินการเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ T - Tactic (เครื่องมือ) คือ เครื่องมือที่ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ยกตัวอย่าง เช่น G - ทำโครงการภาคการศึกษาให้เสร็จภายใน 6 เดือน S - แบ่งโครงการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 3 เดือน และจัดสรรงานต่างๆ ลงไปในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน O - ในแต่ละวัน วางแผนที่จะอ่านงานให้จบ 2 บท และแก้ไขส่วนที่เสร็จเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เขียนวัตถุประสงค์ในแต่ละวันและทำเครื่องหมายหากเราทำสำเร็จ T - ใช้เครื่องมือติดตามนิสัย เช่น Habitify เพื่อเขียนงานประจำวันของเราเมื่อการบรรลุเป้าหมายไม่มีเส้นทางลัดที่ทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบเส้นทางของเราเพื่อไปสู่ความสำเร็จแทน และอย่าพยายามลดเป้าหมายของเรา แต่จงเพิ่มความพยายามและปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แทน 

แปลและเรียบเรียง 

Biggest Reasons Why we hardly achieve our goal

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1499 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47396 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
92 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
429 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร