กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

Starfish Academy
Starfish Academy 1603 views • 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง ซึ่งกระบวนการของแฟ้มสะสมผลงานส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับผลงานและการเรียนรู้ของตนเองได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้แฟ้มสะสมงานจากกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสะสมและจัดเก็บผลงานได้ในหลายๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการระหว่างการวัดและประเมินกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หมายถึงแฟ้มที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กิจกรรม หรือความถนัดของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเองว่า ผลการเรียนรู้หรืองานที่ทำเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จในระดับใด ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไรรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินเจ้าของแฟ้มว่ามีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไร ประสบความสำเร็จในระดับใด ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือพัฒนาหรือไม่อย่างไร เดิมในการจัดทำแฟ้มสะสมงานจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร (Paper) และทำการแยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้บางครั้งเอกสารเกิดการสูญหาย หลังจากที่ได้มีการพัฒนาการจัดเก็บผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดการนำนวัตกรรม Portfolio ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการเรียนรู้ได้ นั่นคือ Starfish Portfolio เครื่องมือช่วยในการออกแบบทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบเทมแพลตสำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายในการเพิ่มเติม ลบ จัดเก็บข้อมูลผลงานได้ตลอดเวลา มีรูปแบบ ฟังก์ชั่นให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่จำกัดพื้นที่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ในส่วนของครูสามารถนำไปใช้ในการติดตามพัฒนาการของนักเรียน และสำหรับนักเรียน Starfish Portfolio ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านแฟ้มสะสมงานของตนเองได้ นอกจากนี้ Starfish Portfolio ยังสามารถใช้เป็นสื่อการสอน หรือเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ในรูปแบบ E- Portfolio โดยไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบแฟ้มสะสมงานเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ต่อยอดการประเมิน วPA ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในประเด็นท้าทายได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือทดลองใช้งาน Starfish Portfolio ได้ที่ www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1507 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5729 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
437 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47695 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Micro Learning การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
03:49
Starfish Academy

Micro Learning การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
181 views • 6 เดือนที่แล้ว
Micro Learning การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้