ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy

โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยปลูกฝังเรื่องความสะอาด การคัดแยกขยะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ