การเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning การนำเสนอเรื่องราวการสอน ในรูปแบบเดิมๆ อาจยังไม่เพียงพอทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือการนำเสนอ ในรูปแบบของ Green Screen จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และก่อให้เกิดการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน