Starfish Education

59 views • 15 วันที่แล้ว
Starfish Education มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนผ่านการสร้างโอกาสและสภาวะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับเด็ก โดยการให้เข้าถึงทรัพยากรการศึกษาที่หลากหลายและการสนับสนุนที่เหมาะสมจากผู้สอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ในเด็กพร้อมทั้งการส่งเสริมทักษะทางชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราเชื่อว่าผ่านการกระจายและเสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นประสิทธิภาพและเปิดกว้าง จะช่วยสร้างภาวะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักเรียนในระยะยาว ด้วยการนำเสนอวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาที่มีความหมายในชีวิตประจำวันและการส่งเสริมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เชื่อมโยงกับความต้องการของสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น เราเชื่อว่าภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่บวกและยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับเยาวชนและสังคม ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวและการพัฒนานี้ต้องเกิดขึ้นอย่างมีการวางแผนและร่วมมือกันอย่างสมดุลย์ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการศึกษา.

วิดีโอใกล้เคียง

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:12
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
369 views • 2 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
27 views • 2 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
92 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
967 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy
เครืองมือครู
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
3768 ผู้เรียน