FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

Starfish Academy
Starfish Academy 1341 views • 11 เดือนที่แล้ว
FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

อย่างที่เรารู้กันว่า การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาหยั่งรากลึกมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเชิงปัจเจกก็ตาม แต่ Starfish Education เชื่อว่ายังมีอีก Pain Point หนึ่งที่สำคัญ และควรหยิบยกขึ้นมาเป็น Highlight คือ “ครูไทยมีศักภาพกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มากมาย และยังไม่มีพื้นที่ที่จะให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ แสดงผลงาน หรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน Know-How ต่างๆ เพื่อเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจร่วมกับเพื่อนครูที่มากพอ”

งาน FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองด้านการศึกษาจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ Pain Point นี้ มุ่งหวังสร้างพื้นที่แรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างเพื่อนครู ผู้นำโรงเรียน นักการศึกษา นักสร้างนวัตกรรมการศึกษา และนักเรียน ด้วยบรรยากาศที่สนุก เต็มไปด้วยกิจกรรมและเวทีแสดงศักยภาพมากมายภายในงาน พื้นที่สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ และได้รับ Toolkit ติดไม้ติดมือกลับไปใช้พัฒนาห้องเรียนตัวเองต่อไป

หากถามว่างาน FutureEd Fest นี้เหมาะกับใคร…งาน FutureEd Fest เหมาะสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ หรือผู้นำโรงเรียน นักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Maker) นักศึกษาครู และนักเรียน ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้สร้างสีสันให้กับงาน

กิจกรรมภายในงาน มีอะไรกันบ้าง…FutureED Fest Activities จะประกอบไปด้วย 7 กิจกรรม และ 1 นิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้แก่

1. กิจกรรม Maker Fest มาพบกับนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย

2. กิจกรรม Workshop จำนวน 18 ห้อง อัดเแน่นไปด้วยความรู้จากนักนวัตกรรมการศึกษาที่จะมาถ่ายทอดเครื่องมือ How to มากมาย

3. กิจกรรม Panel Discussion รับฟังเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรม, Maker Education จากนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ รวมถึง Influencer ชื่อดัง ตาม 4 เนื้อหาหลักที่ทันสมัยต่อไปนี้ 1) Innovation & Edtech 2) Maker Education 3) Future Skills 4) Future of work

4. กิจกรรม Awards กิจกรรมมอบรางวัลให้กับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับบุคคล เช่น ของนักเรียน และนักการศึกษา

5. กิจกรรม Keynote Speech รับฟังประสบการณ์ เรื่องราวจากผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหัวข้อทันสมัย ได้แก่ การศึกษาแห่งอนาคต และเทคโนโลยีการศึกษาที่ล้ำสมัย

6. กิจกรรม Pitching รับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม จากทั้งคุณครู นักการศึกษา และนักเรียนเพื่อชิงรางวัล และของที่ระลึกมากมาย

7.กิจกรรม Showcase มารับฟังโรงเรียนที่มีนวัตกรรมเป็นที่โดดเด่นร่วมแลกเปลี่ยนกัน

และในส่วนของนิทรรศการ (Exhibition) จะมีองค์กรเครือข่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน Theme 6 Keys to Meaningful Education ได้แก่

Useful การศึกษาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตผู้เรียน

Problem-Solving การศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนเป็นนักคิด นักแก้ไขปัญหา

Real World การศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง

Impact การศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวก

Self-Directed การศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนเกิดสมรรถนะการกำกับตัวเองได้

Experiental การศึกษาที่สร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

จาก 6 Keys to Meaningful Education สามารถสรุปออกมาเป็นแนวคิดหลักผ่าน 6 ตัวหนังสือ คือ “UPRISE” การยกระดับการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม และมีความหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่สามารถเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท้ายที่สุดนี้ งานเฉลิมฉลอง FutureEd Fest เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรด้านการศึกษาชั้นนำของประเทศ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ThaiPBS สภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทยTEP (Thailand Education Partnership) และ Starfish Education ที่มุ่งหวังพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) และเตรียมพร้อมเด็กๆ ให้ก้าวสู่โลกการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างสดใส

สุดท้ายนี้ หากท่านคือหนึ่งคนที่อินเรื่องการศึกษา และอยากมาสร้างเครือข่าย เพื่อเติมฝัน เติมไฟและสานต่อภารกิจร่วมกันในอนาคต สามารถมาเจอกันที่งาน FutureEd Fest ได้ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร และสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์งานได้ที่ www.futureedfest.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1077 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
6:50 ชั่วโมง

Curriculum, Pedagogical Innovations

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย ให้ความสำ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
Curriculum, Pedagogical Innovations
Starfish Labz

Curriculum, Pedagogical Innovations

Starfish Labz
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Education
03:55

Starfish Education

163 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

261 views • 28 วันที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1227 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration