พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

Starfish Labz
Starfish Labz 294 views • 24 วันที่แล้ว
พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

หากพูดถึงการเป็นคุณครูแล้ว บางท่านอาจให้คำนิยามว่าคือการทำเพื่อเด็กๆ คือการสอนในสิ่งที่ตนเองสนใจ (Passion) หรืออาจจะเป็นการทำในสเกลที่ยิ่งใหญ่อย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือมุ่งหวังส่งต่อสิ่งดีต่อเด็กๆ รุ่นลูกรุ่นหลาน คำนิยามหรือความหมายเหล่านี้ของคุณครูแต่ละท่านอาจแตกต่างกันออกไป แต่ทว่าในบรรดาหลากหลายความหมายเหล่านี้ อีกหนึ่งฝากฝั่งของคุณครูที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกันแต่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าเดิมก็คือคุณครูผู้มุ่งหวังการพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญและเพื่อการนำมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อเด็กๆ

ในบทความนี้ เนื่องด้วยโอกาสอันดีงามในการมีจังหวะพูดคุยกับคุณครู 5 ท่านผู้ตัดสินใจพัฒนาตนเองสู่ความถนัดและความเชี่ยวชาญ Starfish Labz จึงขอเก็บตกความเห็นทัศนคติ รวมถึงมุมมองของพวกเขาในการตัดสินใจพัฒนาตนเองมาฝากชาว Starfish Labz ทุกคนกัน แต่ละท่านจะมีความคิดหรือมุมมองในการตัดสินใจพัฒนาตนเองอย่างไรกันบ้าง

ตาม Starfish Labz มาเรียนรู้มุมมอง ความคิดเห็น และเส้นทางการพัฒนาตนเองของพวกเขาในบทความนี้กันเลย

พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

คุณครูปรียาดา ทะพิงค์แก

สำหรับคุณครูปรียาดา ทะพิงค์แก คุณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีโอกาสได้พบเธอและสอบถามถึงมุมมองในการพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ เธอก็ให้คำตอบแสนน่าสนใจกับทีมงานของ Starfish Labz ว่าในมุมมองของเธอ แน่นอนว่าครูเชี่ยวชาญต้องพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการก็คือการมีทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะทักษะแห่งอนาคตใหม่ย่างทักษะหรือ “ความสามารถในการคิดค้นปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นเส้นทางของวิจัยและนวัตกรรม จะต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนที่มุ่งสู่เป้าหมายการศึกษาของชาติ”

ในแง่นี้ นอกเหนือจากการเป็นคุณครู คุณครูผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญหลายๆ ท่านในบริบทปัจจุบันจึงมีบทบาทของการเป็นนักวิจัยรวมถึงนักนวัตกรรม มีความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้นำทิศทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของคุณครู กล่าวได้ว่าในมุมมองของคุณครูปรียาดา การพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญถือเป็นหัวใจหลักทั้งต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และการพัฒนาระบบการศึกษาไทยในอนาคตเลยก็ว่าได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และน่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ

คุณครูปนางฐิติยา จองหมุ่ง

หากหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญของคุณครูปรียาดาคือการคิดค้นปรับเปลี่ยน สำหรับคุณครูสำหรับคุณครูคนเก่งอีกท่าน ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ ) จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างคุณครูปนางฐิติยา จองหมุ่ง การพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญก็คงเปรียบเสมือนการก้าวสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ มีความชื่นชอบที่จะเรียนรู้อยู่ตอดเวลา รวมถึงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด “มองว่าอุปสรรค ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสที่จะลองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จ”

ในแง่นี้ สำหรับคุณครูปนางฐิติยา ทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญมากสำหรับเธอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญจึงคือ Growth Mindset หรือการมีกรอบความคิดแบบเติบโตได้ เธอมองว่าด้วยกรอบความคิดและทัศนคตินี้ คุณครูพัฒนาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง กล้าที่จะลองผิดลองถูก และปรับปรุงเรียนรู้อยู่เสมอ

คุณครูนันทวรรณ นิลวรรณา

โบกมือลาคุณครูปนางฐิติยาแล้วมาสนทนาต่อกับคุณครูนันทวรรณ นิลวรรณา คุณครูคนเก่งอีกหนึ่งท่านจากโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อมีโอกาสได้สนทนา Starfish Labz ก็ถามเธออย่างชื่นชมว่าเพราะอะไรถึงอยากที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ ซึ่งคำตอบของเธอก็คือเธอมองเห็นโอกาส ทั้งโอกาสใน “การพัฒนาตนเอง” และโอกาสในการพัฒนา “คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไปพร้อมๆ กัน” ซึ่งแม้การทำวิทยาฐานะอาจจะยากในช่วงเริ่มต้น เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรในช่วงแรก แต่เธอให้ข้อคิดว่าเมื่อค่อยๆ เริ่มแล้ว ในที่สุดเราก็จะรู้สึกได้เองว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดและถือเป็นก้าวที่ดีงามในการพัฒนาตนเองสู่หนึ่งในจุดสูงสุดหรือความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงเพื่อการศึกษาไทยในปัจจุบันตลอดจนการศึกษาไทยในอนาคตนั่นเอง

คุณครูสุภาดา คำตา

เดินทางมาต่อกันวิทยาลัยเทคนิคนำพอง จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีคุณครูคนเก่งอีกท่านอย่างคุณครูสุภาดา คำตาผู้มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงแค่การสอนในวิชาของตนเองแต่ยังมีทักษะการสอนเชิงบวกที่ยอดเยี่ยม

เธอให้ความเห็นในส่วนของการพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการบูรณาการทักษะการสอนเชิงบวกว่าการพัฒนาตนเองของเธอมาจากการตระหนักรู้ว่าคุณครูต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อพูดถึงการพัฒนาตนเองสำหรับคุณครู หลายๆ คนอาจนึกถึงการพัฒนาด้านวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา แต่สำหรับเธอ นอกเหนือจากด้านเนื้อหายังรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนและการสร้างทักษะชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ “แม้ว่าครูจะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดีเพียงใดก็คงจะไม่สำเร็จลุล่วงหากบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูซึ่งเปรียบเสมือนโค้ชในห้องเรียนจะสร้างบรรยากาศเชิงบวก ที่ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนมีอิสระในการคิด และมีโอกาสในการสื่อสารทั้งความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น” คุณครูสุภาดากล่าว

เธอตั้งใจที่จะมอบทั้งความรู้และ “ห้องเรียนแห่งความสนุกสนาน” ให้กับเด็กๆ “ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก รู้ถึงคุณค่าของตนเองและสิ่งที่ทำอยู่” รวมถึงการฝึกมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบการสอนนี้การพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญของคุณครูสุภาดาจึงมีความยั่งยืนและมีแรงจูงใจให้เธออยากพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คุณครูจินตนา ยังจีน

พูดคุยกับคุณครูสุภาดาเสร็จแล้ว Starfish Labz ก็ขออนุญาตมาต่อกับท่านสุดท้ายนั่นก็คือคุณครูจินตนา ยังจีน อีกหนึ่งคุณครูผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนท่าชนะ จังหวัดชุมพร เราถามเธอถึงความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สู่ความเชี่ยวชาญ เธอกล่าวว่า “การได้เห็นนักเรียนเติบโตมีความพร้อมทั้งกายใจได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนั่นคือการสร้างพลังบวก ให้กับคุณครู” ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงาน การมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรากฐานการเรียนรู้และใช้ชีวิตในองค์รวมที่ดีของเด็กๆ คือพลังที่ช่วยให้เธออยากพัฒนาตนเองและเรียนรู้อยู่เสมอ

และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์สุด Exclusive จากคุณครูคนเก่ง 5 ท่านที่ได้เลือกพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญและบนเส้นทางเพื่อการศึกษาไทยในอนาคต กล่าวได้ว่านืคือหนึ่งในตัวอย่างคุณครูระดับคุณภาพที่น่าชื่นชมและยกย่องอย่างยิ่ง และคุณครูท่านใดที่กำลังอยากลองเริ่มต้นการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะสู่ความเชี่ยวชาญหรือเพื่อการเรียนการสอนอย่าง ตลอดจนในด้านส่วนตัว เชื่อว่าบทความนี้จะต้องสามารถจุดประกาย สร้างแรงจูงได้ไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมละคะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

ทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไปไม่ถึงฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อย การมองหาทุนการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่
Starfish Academy

How to วิธีการหาทุนสำหรับมือใหม่

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

การเรียนรู้เรื่องโอริกามิ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เทคนิคการพับกระดาษ และแนวกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น
Starfish Academy

โอริกามิ สื่อการพับกระดาษญี่ปุ่น

Starfish Academy
1077 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
6:50 ชั่วโมง

Curriculum, Pedagogical Innovations

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย ให้ความสำ ...

Starfish Labz
Starfish Labz
Curriculum, Pedagogical Innovations
Starfish Labz

Curriculum, Pedagogical Innovations

Starfish Labz
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

รู้ไหมสีมาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
รู้ไหมสีมาจากไหน
Starfish Academy

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Education
03:55

Starfish Education

166 views • 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Education
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

261 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
01:28:13
Starfish Academy

เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1246 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ วPA
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration