Parents’ & Teachers’ Story

แนวคิด เรื่องราว และประสบการณ์ของคุณครู ในการเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับครูคนอื่น ๆ ได้

ดูเพิ่ม

55 results for "Parents’ & Teachers’ Story"

Parenting By Starfish Labz "การใช้อารมณ์กับลูก"
03:08

Parenting By Starfish Labz "การใช้อารมณ์กับลูก"

Starfish Academy
Starfish Academy
192 views 1 ปีที่แล้ว
Parenting By Starfish Labz "การใช้อารมณ์กับลูก"
Parenting By Starfish Labz "Role model ที่ดีสำหรับลูก"
03:18

Parenting By Starfish Labz "Role model ที่ดีสำหรับลูก"

Starfish Academy
Starfish Academy
83 views 1 ปีที่แล้ว
Parenting By Starfish Labz "Role model ที่ดีสำหรับลูก"
Active Learning กับ วิชาสัมคมศึกษา
05:20

Active Learning กับ วิชาสัมคมศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
437 views 1 ปีที่แล้ว
Active Learning กับ วิชาสัมคมศึกษา
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"
04:07

พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"

"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
05:10

"ครูผู้ไม่มีรางวัล"

Starfish Academy
Starfish Academy
845 views 1 ปีที่แล้ว
"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"
02:20

ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"

Starfish Academy
Starfish Academy
732 views 1 ปีที่แล้ว
ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"
ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"
04:51

ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"

Starfish Academy
Starfish Academy
183 views 1 ปีที่แล้ว
ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
05:32

โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School

Starfish Academy
Starfish Academy
376 views 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
05:09

คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
10:45

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
05:37

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย

ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"
06:51

ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"

คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"
05:50

คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"

โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
06:13

โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก

Starfish Academy
Starfish Academy
41 views 1 ปีที่แล้ว
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
04:24

STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่