The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร เราเป็นกลุ่มพ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เราส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่านการแบ่งปันข้อมุล, ประสบการณ์, กำลังใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

วิดีโอใกล้เคียง

คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
05:10
Starfish Academy

คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"

Starfish Academy
442 views • 5 ปีที่แล้ว
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22
Starfish Academy

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
3547 views • 5 ปีที่แล้ว
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม
04:05
Starfish Academy

"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม

Starfish Academy
128 views • 5 ปีที่แล้ว
"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม
ตอนที่ 1 THAI MODEL   คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”
11:45
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 1 THAI MODEL คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
629 views • 4 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 1 THAI MODEL คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ามีอาการของโรคหรือไม่ หากส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
Starfish Academy

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy
2678 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Sensory Integration (SI) กระบวนการบูรณาการประสาท และสมองของเด็ก

SI เป็นกระบวนการทำงานของสมองเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการรับความรู้สึกจากร่างกาย การใช้ชีวิตประจำวันต้องอาศัยการปร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Sensory Integration (SI) กระบวนการบูรณาการประสาท และสมองของเด็ก
Starfish Academy

Sensory Integration (SI) กระบวนการบูรณาการประสาท และสมองของเด็ก

Starfish Academy
1458 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
3027 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1352 ผู้เรียน