The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำไร เราเป็นกลุ่มพ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เราส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่านการแบ่งปันข้อมุล, ประสบการณ์, กำลังใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

วิดีโอใกล้เคียง

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

0 views • 22 ชั่วโมงที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
24:19
Starfish Academy

HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Starfish Academy
281 views • 6 วันที่แล้ว
HOPE การคัดกรองความรู้ถดถอยของผู้เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT
27:31
Starfish Academy

Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT

Starfish Academy
17 views • 6 วันที่แล้ว
Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT
MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด
24:56
Starfish Academy

MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด

Starfish Academy
74 views • 6 วันที่แล้ว
MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน