ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ามีอาการของโรคหรือไม่ หากสงสัยว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกวิธีพร้อมปรับพฤติกรรมของเด็กและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เรียนรู้เรื่อง รู้จักโรคสมาธิสั้น ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พฤติกรรมนั่งไม่นิ่ง เหม่อลอย ติดเกม ดื้อ ซน อาจสงสัยว่าเป็นอาการของเด็กสมาธิสั้น ถ้าสามารถหาสาเหตุและได้รับการแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้องก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากมายได้เช่นกัน เราได้คิดค้น 4 วิธี เพื่อใช้ในการสังเกตเด็กว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่ และควรปรับพฤติกรรมเด็กอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Learning Outcomes

รู้จักโรคสมาธิสั้น

สัญญาณเตือนของโรคสมาธิสั้น

อาการของเด็กสมาธิสั้น

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักโรคสมาธิสั้น

รู้จักโรคสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักโรคสมาธิสั้น
สัญญาณเตือนของโรคสมาธิสั้น

สัญญาณเตือนของโรคสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สัญญาณเตือนของโรคสมาธิสั้น
อาการของเด็กสมาธิสั้น

อาการของเด็กสมาธิสั้น

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
อาการของเด็กสมาธิสั้น
บทบาทของครูและผู้ปกครอง

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของครูและผู้ปกครอง