ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้ำๆ จำกัดเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยืดหยุ่น ปัญหาดังกล่าวเป็นตั้งแต่เล็ก ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำรงชีวิต

รายละเอียดคอร์ส

ออทิสติก (Autistic) หรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD) คือ ภาวะระบบประสาททำงานซับซ้อน ผู้ที่เป็นออทิสติกจะมีความสามารถเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม พัฒนาการทางภาษา และทักษะการสื่อสารด้อยกว่าคนปกติ ทั้งนี้ ผู้ป่วยออทิสติกมักมีพฤติกรรมทำอะไรเหมือนเดิมซ้ำ ๆ ไม่ยืดหยุ่น ปัญหาดังกล่าวเป็นตั้งแต่เล็ก แสดงให้เห็นก่อนอายุ 3 ขวบ โดยอาการอาจรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้ เพราะผู้ป่วยออทิสติกแต่ละคนมีปัญหาและความรุนแรงที่แตกต่างกัน

Learning Outcomes

ความหมายของ “ภาวะออทิสติก”

ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก

ทักษะพื้นฐานที่เด็กออทิสติกควรมี

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

ผู้เขียน

นางสาวไพลิน ปุกมะ
นางสาวไพลิน ปุกมะ

นางสาวไพลิน ปุกมะ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะคุรุศาสตร์ สาขา การศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ ผู้จัดการสถานสงเคราะห์คนชรา จ. ขอนแก่น โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว(Ladprao Bilingual School) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ครูการศึกษาพิเศษโครงการเรียนร่วม อาสาสมัครสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลราชวิถี ผลงาน เป็นผู้ฝึกสอนการจัดสวนถาดแบบแห้ง รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ.อิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศักยภาพเป็นเลิศ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ออทิสติก) และการร้อยมาลัยดอกไม้สด(บกพร่องทางสติปัญญา) จ.พระนครศรีอยุธยา ดูน้อยลง

4 บทเรียน

ความหมายของ “ภาวะออทิสติก”

ความหมายของ “ภาวะออทิสติก”

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก

ลักษณะและอาการของเด็กออทิสติก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การบำบัดรักษาและกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

การบำบัดรักษาและกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของครูและผู้ปกครอง

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความหมายของ “ภาวะออทิสติก”
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 3019 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
17.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ