การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

รายละเอียดคอร์ส

เด็กออทิสติก เป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเมื่อเทียบกับเด็กในช่วงวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และ ทักษะการรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์ ดังนั้นผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กกลุ่มนี้จึง ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการ สามารถเรียนรู้ และช่วยเหลือตัวเองได้

Learning Outcomes

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์

ผู้เขียน

เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.ชม.เขต 1

4 บทเรียน

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์

การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ