การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

เรียนรู้เรื่อง พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เด็กออทิสติก เป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเมื่อเทียบกับเด็กในช่วงวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และ ทักษะการรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์ ดังนั้นผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กกลุ่มนี้จึง ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการ สามารถเรียนรู้ และช่วยเหลือตัวเองได้

Learning Outcomes

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์

Tags

ผู้เขียน

เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.ชม.เขต 1

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์

การรับรู้การแสดงออกด้านภาษาและอารมณ์