พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"

พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ ผู้เผยแพร่และให้ความรู้ เรื่อง ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา ทั้งการแสดง ฟ้อนดาบ ฟ้อนสาวไหม การตีกลองสะบัดชัย การทอผ้า ให้กับผู้คนที่สนใจ

วิดีโอใกล้เคียง

Module 1 School Leadership Workshop
01:58:27
Starfish Academy

Module 1 School Leadership Workshop

Starfish Academy
119 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 School Leadership Workshop
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
08:52
Starfish Academy

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

Starfish Academy
120 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน