"ครูผู้ไม่มีรางวัล"

ครูแป้ง ธิดาวัลย์ บุญเกตุ โรงเรียนทุ่งข้าวพวง ได้นำวิธีการสอนในรูปแบบเพลง เข้ามาช่วยในการสอนภาษาไทย ให้กับเด็กชาวเขา ที่ไม่รู้จักภาษาไทย ใช้เพลงเข้ามช่วย มากระตุ้น ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ทำให้เด็กอ่านภาษาไทยได้

วิดีโอใกล้เคียง

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
162 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
189 views • 4 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"
06:01
Starfish Academy

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"

Starfish Academy
706 views • 4 ปีที่แล้ว
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
04:05
Starfish Academy

ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

Starfish Academy
715 views • 4 ปีที่แล้ว
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
2956 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy