ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"

ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ ศิลปะบำบัด = การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกิจกรรมทางศิลปะ การใช้ศิลปะ ในการส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
"ลูกไม่ได้ต้องการสอน แต่อยากมีเวลากับครอบครัว ได้เล่น ได้หัวเราะ ไปด้วยกัน" คือหัวใจของการใช้เวลาร่วมกัน

วิดีโอใกล้เคียง

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
15 views • 6 วันที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
23:01

.

19 views • 8 วันที่แล้ว
.
นวัตกรรม Steam Game Store
05:37
Starfish Academy

นวัตกรรม Steam Game Store

Starfish Academy
13 views • 13 วันที่แล้ว
นวัตกรรม Steam Game Store
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49
Starfish Academy

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

Starfish Academy
14 views • 28 วันที่แล้ว
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน