ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
192 views • 2 ปีที่แล้ว

ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ ศิลปะบำบัด = การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยกิจกรรมทางศิลปะ การใช้ศิลปะ ในการส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
"ลูกไม่ได้ต้องการสอน แต่อยากมีเวลากับครอบครัว ได้เล่น ได้หัวเราะ ไปด้วยกัน" คือหัวใจของการใช้เวลาร่วมกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน