จะทำอย่างไร ถ้าลูกโกหก

การโกหกของเด็กเกิดจากการไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับความฝัน และการโกหกในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ควรเรียนรู้วิธีการตอบสนองอย่างเหมาะสม

เรียนรู้เรื่อง ทำไมเด็กถึงโกหก ? ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พฤติกรรมโกหกเกิดจากความรู้ความเข้าใจของเด็กต่อเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่ดีพอ เด็กช่วงวัยนี้ยังไม่เข้าใจโลกของความเป็นจริง ผู้ปกครองต้องเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยที่เกิดขึ้น ว่าการโกหกเกิดจากความไม่เข้าใจหรือโกหกตามวัยเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดขึ้นในเด็กโตอายุประมาณ 7 ขวบขึ้นไป ซึ่งเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีแล้ว ถือว่าเป็นพฤติกรรมโกหก แต่ในทางจิตวิทยานั้น การโกหก เป็นเสมือนพัฒนาการอย่างหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย และในแต่ละช่วงวัย ก็มีสาเหตุและวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไป

Learning Outcomes

ทำไมเด็กถึงโกหก ?

พฤติกรรมการโกหกของเด็กแต่ละวัย

เด็กโกหกจัดว่าป่วยทางจิตหรือไม่ ?

วิธีรับมือกับพฤติกรรมการโกหก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำไมเด็กถึงโกหก ?

ทำไมเด็กถึงโกหก ?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำไมเด็กถึงโกหก ?
พฤติกรรมการโกหกของเด็กแต่ละวัย

พฤติกรรมการโกหกของเด็กแต่ละวัย

เด็กโกหกจัดว่าป่วยทางจิตหรือไม่ ?

เด็กโกหกจัดว่าป่วยทางจิตหรือไม่ ?

วิธีรับมือกับพฤติกรรมการโกหก

วิธีรับมือกับพฤติกรรมการโกหก