สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชีวิตของลูกในอนาคต จึงควรปลูกฝังให้ลูกรักเป็นนักออมตั้งแต่เด็ก มีความเมตตาและรู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นคงและปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญของการเป็นพ่อแม่ที่ดีด้วยเช่นกัน

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างและฝึกวินัยการใช้เงินและออมเงินที่ดีให้กับลูก ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเขาในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังให้ลูกรู้จักแบ่งปัน การเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี พ่อแม่จึงมีบทบาทสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูก การที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้นั้น ควรต้องรู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างที่ทำให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อีกทั้งความรับผิดชอบและการมีวินัยก็เป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตและการทำงานที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

Learning Outcomes

เคล็ดลับง่ายๆ สอนลูกรักให้เป็นนักออม

เทคนิคการสอนลูกให้มีความเมตตาและแบ่งปัน

สอนลูกอย่างไรให้มีวินัยและรับผิดชอบ

บทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ดี

4 บทเรียน

เคล็ดลับง่ายๆ สอนลูกรัก ให้เป็นนักออม

เคล็ดลับง่ายๆ สอนลูกรัก ให้เป็นนักออม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสอนลูกให้มีความเมตตาและแบ่งปัน

เทคนิคการสอนลูกให้มีความเมตตาและแบ่งปัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนลูกอย่างไรให้มีวินัยและรับผิดชอบ

สอนลูกอย่างไรให้มีวินัยและรับผิดชอบ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ดี

บทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ