น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
177 views • 2 ปีที่แล้ว

น้องนโม ผู้ก่อตั้งเพจ "Inskru" จากผู้มีความฝัน อยากช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย มีความสนใจทางด้านการศึกษา และมีความเชื่อว่าครูที่มีไอเดียดี กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไอเดียที่ดีในมุมนึงของประเทศ สามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมนึงของประเทศที่มีบริบทเดียวกันสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน