"TEP Forum 2019" ภาพการศึกษาใหม่ไทย

อีกครั้งหนึ่งที่ Starfish Labz นำโดย "ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร" ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ "TEP Forum 2019" การนำเสนอแนวความคิด และนวัตกรรม ที่จะช่วยเหลือ ให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

วิดีโอใกล้เคียง

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
42 views • 7 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27
Starfish Academy

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
69 views • 12 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
39 views • 20 วันที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20
Starfish Academy

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
78 views • 25 วันที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน