"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ

เมื่อโลกหมุนไว ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ เด็กที่จะก้าวไปสู่โลกแบบนี้ได้ ต้องเป็นเช่นไร การศึกษาไทยต้องสร้างเด็กให้เติบโตมาแบบไหนและควรพัฒนาเขาอย่างไร? พบคำตอบได้ในคลิปนี้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
Starfish Academy
158 ผู้เรียน

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรู้จักตนเอง

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม แอพพลิเคชัน
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Academy
Starfish Academy
307 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต

Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

การเลี้ยงดูเด็กในยุคหนึ่งพ่อแม่ให้ความสำคัญกับ IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญามากเป็นพิเศษ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วย ต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็ปรากฏความฉลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เด็กในยุคใหม่ต้ ...

3067 views 21.12.20
Digital Intelligence เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต
การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนออนไลน์นั้น มีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมส่วนบุคคล โดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ชายขอบ ที่คุณครูเองก็ยังไม่มีความคุ้นชินกับโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยดีนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนอย่างจริง ...

3915 views 16.02.21
การศึกษาออนไลน์ เรียนรู้-สู้วิกฤต (โควิด-19)
Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

นายธิติ ธีระเธียร
นายธิติ ธีระเธียร

คุณเตรียมพร้อมสำหรับ "วันพรุ่งนี้" แล้วหรือยัง ?ในยุคนี้เราคงจะเคยได้ยินคำว่า Digital Disruption หรือ Disruptive Technology อยู่บ่อยครั้ง คำว่า Disrupt แปลตรงตัวคือ "การหยุดชะงัก" ซึ่งมักถูกใช้ในบริบทของการ "ปฏิรูป" หรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เกิด ...

6693 views 23.11.20
Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21