CODING หรือวิชาวิทยาการคำนวณ คือทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กควรมีติดตัว ซึ่งวิชา CODING ไม่ได้สอนแค่ให้เขียนโปรแกรมเป็น แต่สิ่งสำคัญที่ได้จากวิชานี้คือ เน้นให้เด็กได้วิธีการคิดเชิงระบบ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ โดยใช้หลักคิดในวิชาว่า “ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ? “ โดยใช้วิธีการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าหากว่าเด็กมีทักษะการคิดเชิงระบบติดตัวเขาไป ก็จะทำให้อนาคตประเทศไทยจะมีประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Intermediate
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ระบบการศึกษาและโรงเรียนจะต้องมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงแนวคิ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
15 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!

5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคที่ยูทูปเข้ามามีบทบาทในโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้หลายๆ คนเริ่มหันมาสนใจกับการหารายได้ผ่านช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น อาจเพราะเห็นจากเหล่า YouTuber ที่ประสบความสำเร็จ แต่จริงๆ เเล้วกว่าจะไปถึงจุดนั้นไม่ง่ายเลยนะคะ แต่ละคนก็ล้วนแต่เจอกับปัญหาและอุปส ...

2266 views 18.05.21
5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!
นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030

นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030

Starfish Academy
Starfish Academy

“Drone Specialist” หรือ นักถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ นับเป็นหนึ่งในอาชีพยุคดิจิตอลที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะนอกจากเท่ห์แล้ว ยังรายได้สูงตั้งแต่ 10,000-50,000 บาทต่อวัน แต่อาชีพนี้ก็ไม่ง่ายนัก เพราะนักถ่ายภาพโดรน จะต้องเผชิญกับความกดดันสูงสุด"Drone ...

1238 views 01.06.21
นักบินโดรน อาชีพมาแรง!! ปี 2025 – 2030
Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของอาหาร การกิน การปลูกต้นไม้ การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นยุคที่ผู้บริโภคแบบเราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เน้นไปในทางที่ดีต่อสุขภาพ รั ...

512 views 25.05.21
Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption