CODING หรือวิชาวิทยาการคำนวณ คือทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กควรมีติดตัว ซึ่งวิชา CODING ไม่ได้สอนแค่ให้เขียนโปรแกรมเป็น แต่สิ่งสำคัญที่ได้จากวิชานี้คือ เน้นให้เด็กได้วิธีการคิดเชิงระบบ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ โดยใช้หลักคิดในวิชาว่า “ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ? “ โดยใช้วิธีการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้าหากว่าเด็กมีทักษะการคิดเชิงระบบติดตัวเขาไป ก็จะทำให้อนาคตประเทศไทยจะมีประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Intermediate
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ระบบการศึกษาและโรงเรียนจะต้องมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงแนวคิ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
15 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของอาหาร การกิน การปลูกต้นไม้ การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นยุคที่ผู้บริโภคแบบเราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เน้นไปในทางที่ดีต่อสุขภาพ รั ...

1082 views 25.05.21
Green Marketers ธุรกิจมาแรงในยุค Disruption
5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!

5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคที่ยูทูปเข้ามามีบทบาทในโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้หลายๆ คนเริ่มหันมาสนใจกับการหารายได้ผ่านช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น อาจเพราะเห็นจากเหล่า YouTuber ที่ประสบความสำเร็จ แต่จริงๆ เเล้วกว่าจะไปถึงจุดนั้นไม่ง่ายเลยนะคะ แต่ละคนก็ล้วนแต่เจอกับปัญหาและอุปส ...

2967 views 18.05.21
5 เทคนิคควรรู้ก่อนเป็น YouTuber!!
Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!

Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!

Starfish Academy
Starfish Academy

“การเขียนสร้างโปรแกรม” หรือที่มักเรียกกันว่า “โค้ดดิ้ง” (Coding) คือการเขียน หรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ หรือหากจะกล่าวให้ง่าย ๆ ก็คือ การสร้างโปรแกรมนั่นเอง โดยในการเขียนหรือสร้างโปรแกรมขึ้นมาหนึ่ง ๆ ผู้เขียนก็สามา ...

244 views 21.12.21
Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!