วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line Application ) ข้อดีข้อเสียของ Line sticker ขั้นตอนการท าไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators) และขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

รายละเอียดคอร์ส

ในยุคที่ชีวิตประจำวันถูกโยกย้ายเข้ามาอยู่ในจอมือถือ แอพพลิเคชัน LINE ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร"สติ๊กเกอร์ไลน์" ก็ปรากฏขึ้นในฐานะตัวแทนอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนหากเปรียบ LINE เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง สติ๊กเกอร์ไลน์ก็เปรียบเสมือนเครื่องเรือนหรืองานศิลปะที่จำเป็นต้องประดับอยู่คู่บ้านเมื่อใดที่มีเพื่อน ญาติหรือคนใกล้ชิดมาพบเห็น ก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไป นอกจากสติ๊กเกอร์ไลน์จะเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้ว บางครั้งมันสามารถทดแทนข้อความที่ต้องใช้บ่อยครั้ง หรือแม้แต่ข้อความยาวๆต้องใช้เวลานานในการพิมพ์ อีกทั้งยังมีโอกาสในการพิมพ์ผิดสูง

Learning Outcomes

ทำไมต้องใช้สติ๊กเกอร์ไลน์

ข้อดีข้อเสียของ Line sticker

ขั้นตอนการทำไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators)

ขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

ผู้เขียน

นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ
นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ

นางสาวชนัดดา อุดมสมเจริญ (ครูปอ) คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านปลาดาว

4 บทเรียน

ทำไมต้องใช้สติ๊กเกอร์ไลน์

ทำไมต้องใช้สติ๊กเกอร์ไลน์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ข้อดีข้อเสียของ Line sticker

ข้อดีข้อเสียของ Line sticker

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นตอนการทำไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators)

ขั้นตอนการทำไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

ขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ทำไมต้องใช้สติ๊กเกอร์ไลน์
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 2452 คน

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
26.04.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ