Home School
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

Home School

มาเรียนรู้และทำกิจกรรมง่ายๆ ในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ในช่วงที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องเรียนรู้การ ปรับตัวให้ได้ในสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ โดยไม่ต้องเครียดกับคอร์สเรียนที่หลากหลาย เช่น ทำเจลล้างมือแบบง่ายๆ, DIY ผ้าปิดจมูก, ภาษาอังกฤษง่ายๆที่บ้าน หรือกิจกรรมcookingต่างๆ เช่น อบเค้กง่ายๆ สไตล์บ้านๆ ไม่มีเตาอบก็ทำได้, การปลูกผักไร้ดิน และอีกมากมายที่ผู้ปกครองและเด็กร่วมทำด้วยกันได้จากที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และได้ฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กๆอีกด้วย

6 คอร์ส
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

การเรียนรู้เกี่ยงกับ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Phonics และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
14411 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1830 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

การเรียนรู้เรื่องการทำหน้ากากผ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้ากากผ้าเหมาะกับใครและผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยควรใช้ผ้าแบบไหนดี ห ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1097 ผู้เรียน
เครื่องมือผู้ปกครอง
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

การทำเค้กคือการนำแป้ง น้ำตาล ไข่ ไขมัน มาผสมกัน ผ่านการอบ ซึ่งปัจจุบันมีสูตรทำเค้กมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบเพียงอย่างเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1131 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1600 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
โรงเรียนบ้านปลาดาว

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2448 ผู้เรียน