DIY หน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

การเรียนรู้เรื่องการทำหน้ากากผ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้ากากผ้าเหมาะกับใครและผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยควรใช้ผ้าแบบไหนดี หน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหม และวิธีทำหน้ากากผ้า DIY หน้ากากอนามัยใช้เอง

เรียนรู้เรื่อง หน้ากากผ้าเหมาะกับใคร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ใครจะไปคิดว่า เพราะสักวันหนึ่งหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไปหาซื้อที่ไหนก็ขาดตลาด หรือหาซื้อได้ราคาก็แพง แถมยังมีกระแสหน้ากากอนามัยปลอม หน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานมาซ้ำเติมอีก คนต่างกลัวเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็นโรคติดต่อ COVID-19 เจอแบบนี้เห็นทีต้องลอง DIY หน้ากากใช้เอง โดยเรามีวิธีทำหน้ากากผ้ามาฝาก ซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้าคือสามารถนำไปซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

Learning Outcomes

หน้ากากผ้าเหมาะกับใคร

การเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากาก

หน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหม

วิธีทำหน้ากากผ้า DIY หน้ากากอนามัยใช้เอง

Tags

ผู้เขียน

นางสาวเรือนคำ จองลือ
นางสาวเรือนคำ จองลือ

นางสาวเรือนคำ จองลือ (ครูหญิง) คุณครูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ PBL และ Makerspace ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปลาดาว

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Home School

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

หน้ากากผ้าเหมาะกับใคร

หน้ากากผ้าเหมาะกับใคร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
หน้ากากผ้าเหมาะกับใคร
การเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากาก

การเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากาก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การเลือกผ้าสำหรับทำหน้ากาก
หน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหม

หน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ไหม

วิธีทำหน้ากากผ้า DIY หน้ากากอนามัยใช้เอง

วิธีทำหน้ากากผ้า DIY หน้ากากอนามัยใช้เอง