เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นมีความสำคัญมาก ในคอร์สนี้จึงได้แนะนำเทคนิคการโฮมรูมให้น่าสนใจ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน และการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะรู้จักเด็กได้มากขึ้นและจะได้ดูแล ส่งเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน พร้อมทั้งเป็นการตระหนักถึงการร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคอร์ส

ในแต่ละโรงเรียนล้วนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยเริ่มต้นจากการใช้เทคนิคในการโฮมรูม การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Learning Outcomes

สามารถนำเทคนิคการโฮมรูมไปใช้ให้ดีต่อใจทั้งครูและผู้เรียน

เข้าใจการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เข้าใจการคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

เข้าใจการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เทคนิคการโฮมรูมให้ดีต่อใจ

เทคนิคการโฮมรูมให้ดีต่อใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

การคัดกรองเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง

การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง เทคนิคการโฮมรูมให้ดีต่อใจ
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 812 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
25.12.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ