Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

views 3314 views • 11 เดือนที่แล้ว

คุณเตรียมพร้อมสำหรับ "วันพรุ่งนี้" แล้วหรือยัง ?


ในยุคนี้เราคงจะเคยได้ยินคำว่า Digital Disruption หรือ Disruptive Technology อยู่บ่อยครั้ง คำว่า Disrupt แปลตรงตัวคือ "การหยุดชะงัก" ซึ่งมักถูกใช้ในบริบทของการ "ปฏิรูป" หรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยมักจะถูกโยงเข้าสู่เรื่องของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ลักษณะของ Disruption จะเป็นการ “แทนที่” สิ่งที่มีอยู่เดิมด้วยสิ่งใหม่ ก่อให้เกิดเป็นความต้องการใหม่ขึ้นมาและความต้องการใหม่นี้ได้แทนที่สิ่งเดิมที่มีอยู่โดย "ทันที" ซึ่งแตกต่างจากการ "ปรับเปลี่ยน" หรือ Transformation ที่จะเน้นการพัฒนาจากความต้องการเดิมหรือการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 

ตัวอย่างของสิ่งที่ถูก Disrupt เช่น โรงพิมพ์ ร้านขายหนังสือและนิตยสาร บริการล้างฟิล์มและอัดรูป ร้านขายและเช่าภาพยนตร์ แผงเทปและซีดี (ศึกษาตัวอย่างของ Digital Distruption เพิ่มเติมได้ที่ "อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ ? ") และที่กำลังจะตามมาในคลื่นลูกถัดไป ก็คือ พนักงานขายและแคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์และพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ คนส่งจดหมายและไปรษณีย์ พนักงานขับรถ นายหน้า มัคคุเทศก์ นักข่าว และ “ครู” 


ใช่ครับ “ครู” !! 


เริ่มต้นจากระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี ก่อนเลยครับ เพราะในอนาคตคนจะนิยมเรียนหลักสูตรระยะสั้นเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง มากกว่าการเรียนในหลักสูตรระยะยาว (ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยที่คนหันมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น) และมันจะค่อยๆ ลุกลามไปเรื่อยๆ ตามลำดับ ยิ่งถ้าเป็นครูที่สอนแบบติวเนื้อหาเน้นการบรรยาย หรือสอนในหลักสูตรธรรมดาซึ่งไม่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ได้ง่าย ส่วนที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดก็คงจะเป็นครูในระดับปฐมวัยและการศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ เพราะ เน้นการสอนเพื่อพัฒนา “ทักษะ” และจำเป็นต้องมี “ความเป็นมนุษย์” นั่นเอง

วันนี้ “เทคโนโลยี” มาเคาะประตูโรงเรียนแล้ว !!


เทคโนโลยีและสิ่งที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เช่น Mobile Learning และการเรียนรู้แบบ On demand, MOOC, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Deep learning, Internet of Things (IOT), Cloud technology, Mixed reality, Big Data, 3D printing และ Maker movement เป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนจะต้องทำความรู้จักและหัดนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้


ครู จะต้องปรับตัวอย่างไร ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากอดีตที่เราเคยถูกสอนมาเมื่อตอนเป็นนักเรียน

ครูซึ่งมีโอกาสที่จะถูก Disrupt มีลักษณะดังนี้

  1. สอนแบบเดิมๆ ซ้ำๆ ขาดความสร้างสรรค์
  2. ไม่เป็นนักเรียนรู้ อยู่กับที่ ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่
  3. ไม่กล้าเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
  4. ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  5. เน้นเนื้อหาและการบรรยาย
  6. ไม่มีสายตาที่มองเห็น “การเรียนรู้” ของผู้เรียน


เตรียมพร้อมและเปลี่ยนแปลงก่อนถูกแทนที่ อ่านหนังสือ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

ดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/2XCLul7


เรียบเรียงโดย อาจารย์ธิติ ธีระเธียร

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครูและนักเทคโนโลยีทางการศึกษา

StarfishLabz และ Starfish Academy

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง