นายธิติ ธีระเธียร

นายธิติ ธีระเธียร

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู นักออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา งานของผม คือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการวางแผน ออกแบบ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับวิธีการและเทคนิคการสอนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

[email protected]
“13 บอร์ดเกมน่าเล่นสำหรับมือใหม่” ความสนุกที่จับต้องได้

“13 บอร์ดเกมน่าเล่นสำหรับมือใหม่” ความสนุกที่จับต้องได้

นายธิติ ธีระเธียร
นายธิติ ธีระเธียร

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า บอร์ดเกม (Board Game) ซึ่งวันนี้กลายมาเป็นกิจกรรม Hang out ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ของกลุ่มนักเรียน วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยทำงาน จนต่อมาสามารถพัฒนามาเป็นธุรกิจมีร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ผุดตามเมืองต่างๆ มากมายทั่วปร ...

532 views 16.03.20