ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
765 views • 2 ปีที่แล้ว

ครูทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล การศึกษาคือ สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลก เราต้องเข้าใจเด็กว่า เขาต้องการอะไร เด็กทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพในตัวเอง เพียงแค่อยากได้โอกาส

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน