เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอง หลายคนเลือกศึกษาผ่านการอ่านหนังสือ และจำนวนไม่น้อยที่เลือกศึกษาจากเพจแนะนำการเลี้ยงลูกในเว็บไซด์ต่าง ๆ

เรียนรู้เรื่อง วินัยเชิงบวกคืออะไร ? ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกเชิงบวก เป็นแนวทางและวิธีการที่บรรดาแม่ๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกจะเป็นการเลี้ยงลูกด้วยการสอน ฝึกทักษะ แก้ปัญหาโดยผ่านการวางแผน ให้การสนับสนุนด้วยความเข้าใจและความรักบนพื้นฐานของความรู้สึกทางบวก ซึ่งแตกต่างจากการตีหรือการออกคำสั่งที่เป็นการฝึกวินัยและควบคุมลูกผ่านการลงโทษเป็นหลัก

Learning Outcomes

วินัยเชิงบวกคืออะไร ?

สร้างวินัยเชิงบวกด้วยทักษะ EF

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

วิธีเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

วินัยเชิงบวกคืออะไร ?

วินัยเชิงบวกคืออะไร ?

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วินัยเชิงบวกคืออะไร ?
สร้างวินัยเชิงบวกด้วยทักษะ EF

สร้างวินัยเชิงบวกด้วยทักษะ EF

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
วิธีเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

วิธีเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก