Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

December 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 276
กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Workshop ที่ผ่านมา

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา

August 30th, 2022
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนลูกอย่างไร ในวันที่โลกไม่ได้ใจดีกับเรา
Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล

August 27th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Coding ฝึกทักษะคิดแก้ปัญหาช่วยเด็กไทยอยู่รอดในยุคดิจิทัล
สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)

August 20th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สุขภาวะ/โภชนาการโรงเรียน(อาหารกลางวัน)
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา
เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร
Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

July 30th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Active Learning Strategies for Next Generation Learners