Workshops

Workshop ที่ผ่านมา

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
4.9

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

July 15th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva
4.8

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva

July 15th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Canva
Active Learning ฉบับ วPA
4.9

Active Learning ฉบับ วPA

July 13th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Active Learning ฉบับ วPA
Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall
4.9

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall

July 8th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!
4.8

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!
Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

June 30th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ