Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

June 10th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การออกแบบสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอน เพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ ขั้นที่1 การออกแบบคำศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการจำ ขั้นที่2 การสอนคำศัพท์ภาษาจีน 5 ขั้นตอนเพื่อสร้างสมรรถภาพทางสมอง และความคงทนของความจำ ขั้นที่3 การจัดการการสอนรูปประโยคแบบขยายคำและเปลี่ยนคำในประโยค ขั้นที่4 การประเมินผลด้วยใบงานผังความคิดแบบก้างปลา

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 233
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
AI for Education : Enhancing Teaching and Learning Experiences (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา : เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้)

AI for Education : Enhancing Teaching and Learning Experiences (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา : เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้)

June 17th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

AI for Text Editing เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Edge การอ่านข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากหน้าเพจและฟังก์ชัน Discover AI ช่วยตอบคำถามและเขียนบทความ และการใช้งาน Alisa AI Chatbot ในการออกข้อสอบและสร้างบทความ AI for Image Editing เรียนรู้การใช้งาน Canva ส่วนส่วนเสริม App Text to Image เพื่อสร้างภาพในการใช้งานอย่างอิสระ พร้อมด้วยคำสั่ง Magic Edit ในการใส่วัตถุเข้าไปในภาพ และการใช้เว็บไซต์ cleanup pictures ในการลบวัตถุออกจากภาพ และ AI for Presentation เรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์ Tome.app ในการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย AI เพียงแค่การพิมพ์หัวข้อก็สามารถมีสไลด์มาไว้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 3 วัน
AI for Education : Enhancing Teaching and Learning Experiences (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา : เพิ่มประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้)
[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

June 24th, 2023
13:00 - 15:00
Starfish Academy

กิจกรรมสุด Exclusive ที่สรรหามาให้ พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะ !! พ่อแม่สามารถสร้างพื้นที่เล็กๆ ในบ้านให้เป็นพื้นที่ Makerspace ของลูกๆ ได้ และสามารถทำได้จริง ใครก็ทำได้ โดยมี Makerspace และ STEAM Design Process เป็นกลไกสำคัญ ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของการสอนลูก เล่นกับลูก ดูพฤติกรรมและพัฒนาการต่างๆ โดยวิทยากรมากความสามารถ ผู้มีบทบาทมากมายในวงการพ่อแม่ เป็นทั้ง พ่อ ครู นักแต่งเพลง และจิตอาสาด้านการพัฒนาเด็ก ครูนัท ชนะ เสวิกุล กับ Workshop เลี้ยงลูกออนไซต์ Makerspace Workshop "Read my map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ" ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ด่วน จำนวนจำกัดค่า

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 11
[กิจกรรม Onsite] Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

Workshop ที่ผ่านมา

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก

June 9th, 2023
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ทำอย่างไรเมื่อลูกวัยรุ่นทำตัวไม่น่ารัก
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา  (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)

June 9th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 2 : สำหรับคุณครูและนักการศึกษา (Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท)
การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
4.9

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง  ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )

June 4th, 2023
13:00 - 16:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Onsite] STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต รอบที่ 1 : สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง ( Workshop นี้มีค่าใช้จ่ายในการมัดจำเพื่อเข้าร่วมจำนวน 300 บาท )
จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
4.9

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก

June 3rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

จิตวิทยาเพื่อการปรับตัวในวัยเรียนและการช่วยเหลือเด็ก
การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.8

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

May 27th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้ AI Chatbot เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน