โปรแกรมการรับรองนักการศึกษาสตาร์ฟิช

เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงการให้การยอมรับ และขยายบทบาทของ Makerspace ในการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริงเชิงนวัตกรรม

1

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center)
Certified School

(โรงเรียนที่ได้รับใบรับรอง)

ดูรายละเอียด
2

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center)
Certified Teacher

(คุณครูที่ได้รับใบรับรอง)

ดูรายละเอียด
3

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center
Certified School Leader

(ผู้บริหารที่ได้รับใบรับรอง)

ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

*
*
*
*
*
*