Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

[email protected] https://www.starfishmaker.org

Videos (172)

Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
28 views 10 วันที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
11 views 10 วันที่แล้ว
อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว
03:27

อาหารปลาจากวัตถุดิบใกล้ตัว

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 1 เดือนที่แล้ว
Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์
06:05

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

Starfish Academy
Starfish Academy
68 views 1 เดือนที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
267 views 1 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

Starfish Academy
Starfish Academy
26 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz Commercial [Eng]
03:06

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Academy
Starfish Academy
143 views 1 เดือนที่แล้ว
ประชาธิปไตยในห้องเรียน
06:41

ประชาธิปไตยในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
596 views 1 เดือนที่แล้ว
มนุษย์|ครู|ต้นแบบ
06:04

มนุษย์|ครู|ต้นแบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
188 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz
03:06

Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
122 views 2 เดือนที่แล้ว
ศาสนา
06:36

ศาสนา

Starfish Academy
Starfish Academy
61 views 2 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
Starfish Academy
119 views 3 เดือนที่แล้ว