Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

วิดีโอ (275)

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
42 views 7 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
Starfish Academy
69 views 13 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
Starfish Academy
78 views 26 วันที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0
ครูแนะแนว ยุค 4.0
04:20

ครูแนะแนว ยุค 4.0

Starfish Academy
Starfish Academy
12 views 27 วันที่แล้ว
ครูแนะแนว ยุค 4.0
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12863 views 1 เดือนที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ
24:59

ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ

Starfish Academy
Starfish Academy
194 views 1 เดือนที่แล้ว
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

นวัตกรรม Steam Game Store
05:37

นวัตกรรม Steam Game Store

Starfish Academy
Starfish Academy
37 views 1 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Steam Game Store
การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport
04:49

การเรียนแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม Matterport

ขับเคลื่อนสังคม ด้วยบอร์ดเกม แดนไท สุขกำเนิด
04:46

ขับเคลื่อนสังคม ด้วยบอร์ดเกม แดนไท สุขกำเนิด