Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

[email protected] https://www.starfishmaker.org

วิดีโอ (236)

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:03

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
15 views 8 วันที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Well-being
02:52

Well-being

Starfish Academy
Starfish Academy
14 views 15 วันที่แล้ว
Well-being
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก
08:41

สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก

Starfish Academy
Starfish Academy
94 views 27 วันที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:00

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
41 views 27 วันที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
Starfish Academy
238 views 27 วันที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
สรุปผลโครงการ TSQP1
06:54

สรุปผลโครงการ TSQP1

Starfish Academy
Starfish Academy
34 views 27 วันที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP1
สมุทรสาครโมเดล
07:00

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
88 views 28 วันที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
ครูที่ปรึกษา
03:51

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
16 views 29 วันที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
Shutterstock
02:27

Shutterstock

Starfish Academy
Starfish Academy
18 views 1 เดือนที่แล้ว
Shutterstock
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
02:49

ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?