Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

[email protected] https://www.starfishmaker.org

วิดีโอ (251)

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
Starfish Academy
44 views 2 เดือนที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
119 views 2 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
67 views 3 เดือนที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
36 views 3 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
94 views 4 เดือนที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
Starfish Academy
135 views 5 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views 5 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น