Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

วิดีโอ (269)

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
Starfish Academy
70 views 9 เดือนที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
186 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
87 views 9 เดือนที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
193 views 10 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
305 views 11 เดือนที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
Starfish Academy
152 views 11 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
178 views 11 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น