Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
235 workshops
331 วิดีโอ
1081 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01
Starfish Academy

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
209 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
304 views • 5 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Siri
03:09
Starfish Academy

How to ทีม Siri

Starfish Academy
117 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1148 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม FNF
05:00
Starfish Academy

How to ทีม FNF

Starfish Academy
205 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
240 views • 5 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1
How to ทีม StopMotion
03:35
Starfish Academy

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
411 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion