Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
240 workshops
331 วิดีโอ
1083 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
402 views • 5 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
110 views • 5 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:35
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
57 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
991 views • 5 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
67 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
601 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
167 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:57
Starfish Academy

Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
333 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
65 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
Lesson Idea ทีม Only Production
03:30
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
410 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Only Production
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46
Starfish Academy

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
116 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33
Starfish Academy

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
291 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ