Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

177 คอร์ส
136 workshops
313 วิดีโอ
887 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

313 วิดีโอ

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
148 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:57
Starfish Academy

Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
324 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
65 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
Lesson Idea ทีม Only Production
03:29
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
409 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Only Production
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46
Starfish Academy

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
115 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33
Starfish Academy

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
274 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01
Starfish Academy

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
193 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59
Starfish Academy

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
285 views • 3 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Siri
03:09
Starfish Academy

How to ทีม Siri

Starfish Academy
106 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1136 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม FNF
05:00
Starfish Academy

How to ทีม FNF

Starfish Academy
199 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
238 views • 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1