Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

222 คอร์ส
187 workshops
329 วิดีโอ
1033 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

329 วิดีโอ

"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
1194 views • 4 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06
Starfish Academy

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
2256 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01
Starfish Academy

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
14477 views • 4 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
"Music Movement"
04:40
Starfish Academy

"Music Movement"

Starfish Academy
217 views • 4 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
508 views • 4 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03
Starfish Academy

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
796 views • 4 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
683 views • 4 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
679 views • 4 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1727 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
104 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
364 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
108 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution