Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

177 คอร์ส
136 workshops
313 วิดีโอ
887 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

313 วิดีโอ

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36
Starfish Academy

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Starfish Academy
579 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
06:13
Starfish Academy

โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก

Starfish Academy
49 views • 3 ปีที่แล้ว
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
04:24
Starfish Academy

STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่

Starfish Academy
523 views • 3 ปีที่แล้ว
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
181 views • 3 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
288 views • 3 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"
06:01
Starfish Academy

การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"

Starfish Academy
2138 views • 3 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57
Starfish Academy

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
1612 views • 3 ปีที่แล้ว
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1659 views • 3 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
660 views • 3 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
646 views • 3 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03
Starfish Academy

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
697 views • 3 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
465 views • 3 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"