Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
235 workshops
331 วิดีโอ
1081 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

Friends International Thailand  "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"
04:08
Starfish Academy

Friends International Thailand "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"

Starfish Academy
484 views • 4 ปีที่แล้ว
Friends International Thailand "นโยบายคุ้มครองเด็กที่มีความสำคัญ"
SEKSAN MODEL "นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน"
04:55
Starfish Academy

SEKSAN MODEL "นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน"

Starfish Academy
2180 views • 4 ปีที่แล้ว
SEKSAN MODEL "นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน"
"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม
04:05
Starfish Academy

"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม

Starfish Academy
126 views • 4 ปีที่แล้ว
"Son-Rise Program" กิจกรรมบำบัดเด็กภาวะออทิสซึม
ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"
02:20
Starfish Academy

ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"

Starfish Academy
864 views • 4 ปีที่แล้ว
ครูทิว "เพราะครู สร้างคน"
ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"
04:51
Starfish Academy

ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"

Starfish Academy
216 views • 4 ปีที่แล้ว
ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ "ศิลปะบำบัด"
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
05:32
Starfish Academy

โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School

Starfish Academy
603 views • 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"
04:42
Starfish Academy

ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"

Starfish Academy
500 views • 4 ปีที่แล้ว
ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22
Starfish Academy

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
3539 views • 4 ปีที่แล้ว
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
06:19
Starfish Academy

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

Starfish Academy
564 views • 4 ปีที่แล้ว
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
05:10
Starfish Academy

คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"

Starfish Academy
430 views • 4 ปีที่แล้ว
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
10:45
Starfish Academy

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

Starfish Academy
369 views • 4 ปีที่แล้ว
The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
05:37
Starfish Academy

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย

Starfish Academy
231 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย