SEKSAN MODEL "นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน"

ครูเสกสรรค์ สิธิวัน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี จัดการเรียนการสอนแบบ "SEKSAN MODEL" เป็นการจัดการเรียนการสอนเที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

วิดีโอใกล้เคียง

บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem
02:27

บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem

11 views • 29 วันที่แล้ว
บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem
บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ
01:56

บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ

17 views • 29 วันที่แล้ว
บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ
บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ  Self-Esteem ต่ำ
01:55

บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ Self-Esteem ต่ำ

6 views • 29 วันที่แล้ว
บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ Self-Esteem ต่ำ
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของ Self– Esteem
01:21

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของ Self– Esteem

12 views • 29 วันที่แล้ว
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของ Self– Esteem

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน