Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

182 คอร์ส
159 workshops
313 วิดีโอ
936 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

313 วิดีโอ

"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
472 views • 3 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03
Starfish Academy

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
719 views • 4 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
653 views • 4 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
666 views • 4 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1672 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
103 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
338 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
108 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:35
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
57 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
949 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
65 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
596 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9