Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

228 คอร์ส
201 workshops
331 วิดีโอ
1063 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"
05:50
Starfish Academy

คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"

Starfish Academy
49 views • 4 ปีที่แล้ว
คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"
ดร.ป๋วย " วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องสนุก"
06:02
Starfish Academy

ดร.ป๋วย " วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องสนุก"

Starfish Academy
214 views • 4 ปีที่แล้ว
ดร.ป๋วย " วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องสนุก"
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52
Starfish Academy

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
2018 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11
Starfish Academy

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
1506 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
689 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36
Starfish Academy

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Starfish Academy
614 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
05:32
Starfish Academy

โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School

Starfish Academy
582 views • 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
06:13
Starfish Academy

โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก

Starfish Academy
53 views • 4 ปีที่แล้ว
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
04:24
Starfish Academy

STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่

Starfish Academy
574 views • 4 ปีที่แล้ว
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
189 views • 4 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
309 views • 4 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"
06:01
Starfish Academy

การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"

Starfish Academy
2437 views • 4 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"