Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

วิดีโอ (277)

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
Starfish Academy
113 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:57

Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
310 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
Starfish Academy
64 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
Lesson Idea ทีม Only Production
03:29

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
Starfish Academy
408 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Only Production
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
Starfish Academy
114 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
269 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
Starfish Academy
178 views 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
274 views 3 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
How to ทีม Siri
03:09

How to ทีม Siri

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to ทีม Rookyteam
03:55

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
Starfish Academy
1133 views 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม FNF
05:00

How to ทีม FNF

Starfish Academy
Starfish Academy
198 views 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
Starfish Academy
238 views 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1