Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

177 คอร์ส
136 workshops
313 วิดีโอ
887 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

313 วิดีโอ

ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"
04:42
Starfish Academy

ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"

Starfish Academy
432 views • 3 ปีที่แล้ว
ครูมะนาว "อะไร อะไร ก็ครู"
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
06:22
Starfish Academy

ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
3120 views • 3 ปีที่แล้ว
ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
06:19
Starfish Academy

คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"

Starfish Academy
526 views • 3 ปีที่แล้ว
คุณเปิ้ล "วิธีการดูแลให้เหมาะสมกับวัย"
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
05:10
Starfish Academy

คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"

Starfish Academy
323 views • 3 ปีที่แล้ว
คุณโรส "การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
10:45
Starfish Academy

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

Starfish Academy
303 views • 3 ปีที่แล้ว
The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
05:37
Starfish Academy

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย

Starfish Academy
207 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"
06:51
Starfish Academy

ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"

Starfish Academy
563 views • 3 ปีที่แล้ว
ครูปอแก้ว "การค้นหาความถนัดของลูก ทำในสิ่งที่เขารัก"
คุณอาย "Rocky Journey"  เลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีความสุข
06:20
Starfish Academy

คุณอาย "Rocky Journey" เลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

Starfish Academy
269 views • 3 ปีที่แล้ว
คุณอาย "Rocky Journey" เลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่มีความสุข
คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"
05:50
Starfish Academy

คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"

Starfish Academy
47 views • 3 ปีที่แล้ว
คุณแอร์ TheLovelyAir.com "การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข"
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52
Starfish Academy

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
1960 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11
Starfish Academy

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
1492 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
678 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5