Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

163 คอร์ส
103 workshops
279 วิดีโอ
766 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

279 วิดีโอ

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11
Starfish Academy

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
1478 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
660 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36
Starfish Academy

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Starfish Academy
551 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
06:13
Starfish Academy

โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก

Starfish Academy
46 views • 3 ปีที่แล้ว
โอ้มายลูก & เมนูลูกรัก
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
04:24
Starfish Academy

STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่

Starfish Academy
486 views • 3 ปีที่แล้ว
STEM Education โรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
175 views • 3 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
264 views • 3 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"
06:01
Starfish Academy

การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"

Starfish Academy
1980 views • 3 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนการสอนแบบ "High Scope"
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57
Starfish Academy

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
1431 views • 3 ปีที่แล้ว
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1603 views • 3 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
637 views • 3 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
608 views • 3 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"