Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
240 workshops
331 วิดีโอ
1083 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู
04:10
Starfish Academy

ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู

Starfish Academy
642 views • 4 ปีที่แล้ว
ครูอยู่ที่ไหน เราก็เป็นครู
STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย
04:27
Starfish Academy

STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย

Starfish Academy
611 views • 4 ปีที่แล้ว
STEAM โรงเรียนบ้านตองกาย
สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"
04:26
Starfish Academy

สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

Starfish Academy
119 views • 4 ปีที่แล้ว
สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
3419 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21
Starfish Academy

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
142 views • 4 ปีที่แล้ว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
เกมการ์ดกับครูอีฟ
02:56
Starfish Academy

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
115 views • 4 ปีที่แล้ว
เกมการ์ดกับครูอีฟ
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
03:58
Starfish Academy

นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์

Starfish Academy
643 views • 4 ปีที่แล้ว
นาฏศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41
Starfish Academy

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
4547 views • 4 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
04:05
Starfish Academy

ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

Starfish Academy
874 views • 4 ปีที่แล้ว
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

Starfish Academy
1047 views • 4 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?
04:38
Starfish Academy

สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?

Starfish Academy
1072 views • 4 ปีที่แล้ว
สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?
"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"
03:08
Starfish Academy

"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"

Starfish Academy
132 views • 4 ปีที่แล้ว
"ทักษะที่จะทำให้เด็กมีความสุข"