Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

163 คอร์ส
103 workshops
279 วิดีโอ
766 บทความ
3 โครงการขององค์กร
44 authors

279 วิดีโอ

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03
Starfish Academy

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
593 views • 3 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
"Play and Learn = Plean"
04:55
Starfish Academy

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
444 views • 3 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
"Music Movement"
04:40
Starfish Academy

"Music Movement"

Starfish Academy
203 views • 3 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01
Starfish Academy

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
7367 views • 3 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06
Starfish Academy

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
2077 views • 3 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
"GarageBand"
05:00
Starfish Academy

"GarageBand"

Starfish Academy
96 views • 3 ปีที่แล้ว
"GarageBand"
"Toontastic 3D"
04:58
Starfish Academy

"Toontastic 3D"

Starfish Academy
930 views • 3 ปีที่แล้ว
"Toontastic 3D"
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
102 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
298 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
106 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:35
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
56 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
943 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน