สังคมแนวใหม่..ทำยังไงไม่ให้น่าเบื่อ?

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
212 views • 2 ปีที่แล้ว

การเปลี่ยนห้องเรียนสังคมจากการนั่งฟังบรรยาย เปลี่ยนเป็นการทำกิจกรรมที่ทำให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้มากกว่าการท่องจำ เปลี่ยนให้ห้องเรียนมีความสนุกสนานให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน