การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน

วิธีการสอน แบบ Project Approach เป็นการให้โอกาสเด็กเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ โดยใช้ การสอนแบบโครงงาน เป็นฐาน กระบวนนี้เปิดโอกาสให้เด็กต่างภาษา โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งมีปัญหาด้านการสื่อสารทำให้เรียนรู้ได้ไม่เท่าเพื่อนร่วมห้องกลุ่มอื่น จะสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อม ๆ กัน กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเรียนรู้ตามความสนใจ

Project Approach แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.สืบหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ โดยครูพาเด็กไปสำรวจรอบโรงเรียนหรือนอกสถานที่ ให้เด็กสำรวจและวาดภาพในเรื่องที่เห็น ชอบ หรือสนใจเรื่องอะไรบ้าง จากนั้นให้เด็กสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ เช่น หนังสือ นิทาน อินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ จากนั้นเด็กจะลงคะแนนเลือกหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเพื่อเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ

2.ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็ก ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีหรือแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ วิธีการสอน เริ่มจากกำหนดหัวข้อ เช่น “เรื่องไดโนเสาร์” ครูให้เด็กค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์ การเจริญเติบโตหรือวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ แหล่งกำเนิดของไดโนเสาร์ เป็นต้น โดยครูจะบูรณาการไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์และตอบในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ทั้งยังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

3.ระยะสรุปผลให้เด็กนำข้อมูลที่ได้มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เพื่อน ๆ ห้องอื่นที่สนใจเรื่องไดโนเสาร์ รวมถึงจัดแสดงผลงานตลอดการเรียนรู้โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมชมนิทรรศการด้วย

ก่อนนำ project approach เข้ามาใช้ในห้องเรียน เด็ก ๆ จะขาดทักษะกระบวนการคิด รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออกที่จะนำเสนอผลงานในห้องเรียน กระตุ้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม เปิดโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสิ่งที่สนใจและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อครูนำ เทคนิคการสอน แบบ Project Approach มาปรับใช้ เด็กๆ รู้สึกมีความสุขเพราะได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง และได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการค้นคว้า รวมไปถึงการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ทำให้ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและมีความสุขสนุกกับการเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานหรือ Project Approach ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน เป็นการสอนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อที่เด็ก ๆ มีความสนใจ ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้เรื่องที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ มีการตั้งคำถามจากความสนใจที่แท้จริงและการค้นหาคำตอบในเชิงลึกส่งผลต่อการเรียนการสอนในด้านที่ดีมากขึ้น

สำหรับผู้สอนแล้ว วิธีการสอน แบบโครงงานหรือ Project Approach ไม่ใช่เรื่องยาก การที่เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านกระบวนการคิด รวมไปถึงทักษะการคำนวณเพื่อให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

📍 สนใจเนื้อหา เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้จาก

✅ บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3HlaiEr

✅ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction : bit.ly/3ukpnm4

✅ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3J1f8Hr


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16199 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
419 views • 4 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
3414 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
58088 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน
Starfish Academy

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
Starfish Academy

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
3359 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
กระตุ้นคิดแบบ High Scope
Starfish Academy

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
1785 ผู้เรียน