การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน

วิธีการสอน แบบ Project Approach เป็นการให้โอกาสเด็กเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ โดยใช้ การสอนแบบโครงงาน เป็นฐาน กระบวนนี้เปิดโอกาสให้เด็กต่างภาษา โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งมีปัญหาด้านการสื่อสารทำให้เรียนรู้ได้ไม่เท่าเพื่อนร่วมห้องกลุ่มอื่น จะสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อม ๆ กัน กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเรียนรู้ตามความสนใจ

Project Approach แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.สืบหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ โดยครูพาเด็กไปสำรวจรอบโรงเรียนหรือนอกสถานที่ ให้เด็กสำรวจและวาดภาพในเรื่องที่เห็น ชอบ หรือสนใจเรื่องอะไรบ้าง จากนั้นให้เด็กสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ เช่น หนังสือ นิทาน อินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ จากนั้นเด็กจะลงคะแนนเลือกหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเพื่อเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ

2.ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็ก ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีหรือแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ วิธีการสอน เริ่มจากกำหนดหัวข้อ เช่น “เรื่องไดโนเสาร์” ครูให้เด็กค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของไดโนเสาร์ การเจริญเติบโตหรือวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ แหล่งกำเนิดของไดโนเสาร์ เป็นต้น โดยครูจะบูรณาการไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์และตอบในเรื่องที่ตัวเองสนใจ ทั้งยังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

3.ระยะสรุปผลให้เด็กนำข้อมูลที่ได้มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เพื่อน ๆ ห้องอื่นที่สนใจเรื่องไดโนเสาร์ รวมถึงจัดแสดงผลงานตลอดการเรียนรู้โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมชมนิทรรศการด้วย

ก่อนนำ project approach เข้ามาใช้ในห้องเรียน เด็ก ๆ จะขาดทักษะกระบวนการคิด รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออกที่จะนำเสนอผลงานในห้องเรียน กระตุ้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม เปิดโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสิ่งที่สนใจและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อครูนำ เทคนิคการสอน แบบ Project Approach มาปรับใช้ เด็กๆ รู้สึกมีความสุขเพราะได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง และได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการค้นคว้า รวมไปถึงการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ทำให้ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและมีความสุขสนุกกับการเรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานหรือ Project Approach ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน เป็นการสอนเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อที่เด็ก ๆ มีความสนใจ ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้เรื่องที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ มีการตั้งคำถามจากความสนใจที่แท้จริงและการค้นหาคำตอบในเชิงลึกส่งผลต่อการเรียนการสอนในด้านที่ดีมากขึ้น

สำหรับผู้สอนแล้ว วิธีการสอน แบบโครงงานหรือ Project Approach ไม่ใช่เรื่องยาก การที่เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านกระบวนการคิด รวมไปถึงทักษะการคำนวณเพื่อให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

📍 สนใจเนื้อหา เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้จาก

✅ บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3HlaiEr

✅ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction : bit.ly/3ukpnm4

✅ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3J1f8Hr


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
14123 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
419 views • 4 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
3204 views • 4 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
52873 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Future Labz

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน
Starfish Academy

การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL
Starfish Academy

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

Starfish Academy
3082 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

การเรียนการสอนแบบ High Scope เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมและสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
กระตุ้นคิดแบบ High Scope
Starfish Academy

กระตุ้นคิดแบบ High Scope

Starfish Academy
1679 ผู้เรียน